Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 407
Godišta: 2017-2016 9
Godišta: 2015-2014 30
Godišta: 2013-2011 59
Godišta: 2010-2008 48
Godišta: 2007-2005 18
Godišta: 2005-1942 4
Godišta: 2014-2011 2
Godišta: 2004-1992 1
Godišta: 2004-1982 2
Godišta: 1991-1982 1
Godišta: 2017-2017 4
Godišta: 2016-2016 7
Godišta: 2015-2015 4
Godišta: 2014-2014 4
Godišta: 2013-2013 6
Godišta: 2012-2012 2
Godišta: 2011-2011 4
Godišta: 2010-2010 3
Godišta: 2005-1972 1
Godišta: 2017-2016 5
Godišta: 2015-2014 21
Godišta: 2013-2011 63
Godišta: 2010-2008 44
Godišta: 2007-2005 19
Godišta: 2005-1942 1
Godišta: 2014-2011 4
Godišta: 2014-2008 4
Godišta: 2004-1992 2
Godišta: 2004-1982 2
Godišta: 2017-2017 2
Godišta: 2016-2016 2
Godišta: 2015-2015 4
Godišta: 2014-2014 6
Godišta: 2013-2013 5
Godišta: 2012-2012 2
Godišta: 2011-2011 7
Godišta: 2010-2010 4
Godišta: 2009-2009 1
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.