Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 275
Godišta: 2017-2015 20
Godišta: 2014-2012 38
Godišta: 2011-2009 45
Godišta: 2008-2007 30
Godišta: 2006-2005 14
Godišta: 2004-1982 18
Godišta: 2017-2015 16
Godišta: 2014-2012 30
Godišta: 2011-2009 38
Godišta: 2008-2007 11
Godišta: 2006-2005 12
Godišta: 2004-1982 3
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.