Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 419
Godišta: 2013-2011 59
Godišta: 2010-2008 53
Godišta: 2007-2005 22
Godišta: 2017-2017 1
Godišta: 2016-2016 6
Godišta: 2015-2015 8
Godišta: 2014-2014 10
Godišta: 2013-2013 5
Godišta: 2012-2012 3
Godišta: 2010-2010 1
Godišta: 2013-2011 93
Godišta: 2010-2008 92
Godišta: 2007-2005 30
Godišta: 2017-2017 2
Godišta: 2016-2016 3
Godišta: 2015-2015 5
Godišta: 2014-2014 5
Godišta: 2013-2013 9
Godišta: 2012-2012 2
Godišta: 2011-2011 2
Godišta: 2010-2010 5
Godišta: 2009-2009 3
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.