Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

JUNI
25

Turnir

2.POSKOK KUP 2022

Uslovi za učestvovanje:
Posušje - GRADSKA SPORTSKA DVORANA POSUŠJE
Završena
Rezultati i plasman takmičara
Borbe
Vrtićanci B -22
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Noa Hukić - H Hvojnica
2.
Luka Pandža - Zrinjski
Vrtićanci B -28
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Fran Ćavar - Cro Star
2.
Slavko LonČar - Poskok PosuŠje
3.
Ino Pehar - Zrinjski
Vrtićanci A - 24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Niko Krešić - Cro Star
2.
Ivano Ivanković - Cro Star
3.
Ante Šetka - Zrinjski
3.
Luka ZlopaŠa - Poskok PosuŠje
Vrtićanci A - 27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Luka Martinac - Zrinjski
2.
Gabriel Aleksandar Ćeško - Cro Star
3.
Ivan Kovačević - Koryo Tg
3.
Filip Vukoja - Poskok Kočerin
Vrtićanci A - 30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ahmed Mazić - H Hvojnica
2.
Jozo Bakula - Poskok PosuŠje
3.
Luka Tolj - Forteca KorČula
3.
Andrija ŠiriĆ - Poskok PosuŠje
Vrtićanci A - 33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Jozo Sliško - Koryo Tg
2.
Josip Bago - Poskok PosuŠje
Vrtićanci A - 39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Jakov Lucović - Cro Star
2.
Mateo Madunić - Koryo Tg
Mlađi kadeti B -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marko Šetka - Zrinjski
2.
Slavko GaliĆ - Poskok PosuŠje
3.
Lovre PeriĆ - Imotski
3.
Branko GaliĆ - Imotski
Mlađi kadeti B -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dominik Ledina - Gusar
2.
Josip Kovač - K BuŠko Blato
3.
Boris Tafra - Gusar
3.
Filip Mamić - K BuŠko Blato
Mlađi kadeti B -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marko Uglešić - Monter
2.
Ivano Cvjetković - H Hvojnica
3.
Branimir Bagarić - Koryo Tg
3.
Ivan Brdar - Magone Livno
Mlađi kadeti B -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Josip Mamić - K BuŠko Blato
2.
Marin Cvitković - Monter
3.
Tomislav Falak - Čapljina
3.
Lovre Radomilja - Monter
Mlađi kadeti B -39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Tomislav Senjak - Poskok PosuŠje
2.
Ante Bašić - Monter
3.
Jakov Bota - Monter
3.
David Šego - Poskok PosuŠje
Mlađi kadeti A -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Tomislav Sabljo - Poskok PosuŠje
Mlađi kadeti B -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Romano Blažević - Zrinjski
2.
Marino Maganić - Magone Livno
3.
Karlo Zovko - Poskok Kočerin
3.
Marko KnezoviĆ - Poskok PosuŠje
Mlađi kadeti B -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Jakov Rešetar - Forteca KorČula
2.
Ivan Pehar - Zrinjski
Mlađi kadeti A -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Imran Tucakovic - Iskra
2.
Petar Protrka - Poskok PosuŠje
Mlađi kadeti B -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Franko Naddeo - Forteca KorČula
2.
Ivano Nikšić - Čapljina
Mlađi kadeti B +51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Frano PiŠkoviĆ - Poskok PosuŠje
2.
Ante Čulo - K BuŠko Blato
3.
Slavko Marinčić - Cro Star
3.
Stipe Renić - K BuŠko Blato
Kadet A -37
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nahid Hasković - H Hvojnica
2.
Goran Cvitković - Monter
Kadet B -45
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Matej Šunjić - Cro Star
2.
Luka Renić - K BuŠko Blato
Kadet A -45
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Šimun TopiĆ - Poskok PosuŠje
2.
Boris GavriĆ - Poskok PosuŠje
3.
Vanja Andrić - Proleter
3.
Miro KraljeviĆ - Imotski
Kadet A -49
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ivano ZlopaŠa - Poskok PosuŠje
2.
AnĐelo ToliĆ - Imotski
3.
Josip DumanČiĆ - Poskok PosuŠje
Kadet A -53
Rb.
Takmičar - Klub
1.
David MiliĆeviĆ - Poskok PosuŠje
2.
Elmedin Tucakovic - Iskra
3.
Emir Dizdarević - Zenica
Kadet A -57
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Tin Jurešić - Kwon Klopče
2.
Roko Baković - Zrinjski
3.
Gabrijel Varenica - Susedgrad Sokol
Kadet B -57
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Matej Dankić - Cro Star
2.
Ivan Skoko - Cro Star
3.
Duje Živkušić - Zrinjski
Kadet A -61
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dominik JukiĆ - Poskok PosuŠje
2.
Josip Bevanda - Cro Star
Kadet A +65
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marin Dogan - Imotski
2.
David GrubiŠiĆ - Poskok PosuŠje
3.
Karlo Marjanović - Susedgrad Sokol
Juniori -68
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Roko Šolić - Gusar
Juniori B +78
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Mario Soldo - Poskok PosuŠje
Juniori +78
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Mladen ForetiĆ - Forteca KorČula
2.
Matej Križanac - Koryo Tg
Vrtićanke B -22
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra Bago - Poskok PosuŠje
Vrtićanke B -28
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marita Perić - Koryo Tg
Vrtićanke B +33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Iva Marinčić - Cro Star
Vrtićanke A -24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Monika Kapulica - K BuŠko Blato
2.
Marija SabljiĆ - Poskok Kočerin
3.
Matija Boškić - Koryo Tg
3.
Merjem Ajdinović - Koryo Tg
Vrtićanke A -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Mia Bašić - Monter
2.
Lucija Mlinarević - Čapljina
3.
Lucija BaraĆ - Poskok PosuŠje
Vrtićanke A -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lucija Šiško - Monter
2.
Franciska Jolić - Koryo Tg
3.
Ana GaliĆ - Poskok PosuŠje
3.
Sumejra Spahić - Zenica
Vrtićanke A -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra Bukvić - Cro Star
2.
Marta Ivana Katalinić - Forteca KorČula
3.
Roza Rita SaviĆ - Poskok Kočerin
Mlađe kadetkinje B -24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Mia BegiĆ - Poskok PosuŠje
2.
Ena Dalić - Magone Livno
3.
Katarina Prka - Imotski
3.
Dora Jambrešić - Mladost Luka
Mlađe kadetkinje B -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Katarina Mamić - K BuŠko Blato
2.
Božana Mioč - Magone Livno
3.
AnĐa TomiĆ - Poskok PosuŠje
Mlađe kadetkinje B -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Kristina Kapulica - K BuŠko Blato
2.
Antea Kovačić - Monter
3.
Torka Stanić - Gusar
3.
Karmela Uglešić - Monter
Mlađe kadetkinje A -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amanda Hukić - H Hvojnica
2.
Antonija Marjanovć - Susedgrad Sokol
3.
Dobrila Šiško - Monter
Mlađe kadetkinje B -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ivona Jerkovica - Imotski
2.
Asta Šesto - Magone Livno
3.
Merjem Mehić - Magone Livno
3.
Gordana Radaš - Magone Livno
Mlađe kadetkinje B -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ema BaŠiĆ - Poskok PosuŠje
2.
Matija KoŽul - Poskok Kočerin
3.
Marija Semren - Magone Livno
3.
Laura Lelas - Gusar
Mlađe kadetkinje A -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Iva Šetka - Zrinjski
2.
Petra Martinac - Zrinjski
Mlađe kadetkinje B -39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Katarina Marčić - Monter
2.
Korina Jerković - Monter
3.
Mia Vukadin - Magone Livno
3.
Jelena Ćeško - Cro Star
Mlađe kadetkinje B -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lea Mercier - Gusar
2.
Iva Marić - Cro Star
3.
Lara Pešić - Gusar
3.
Lana Šego - Poskok PosuŠje
Mlađe kadetkinje A -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra Bašić - Monter
2.
Nika Dragović - Zrinjski
Mlađe kadetkinje B -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Barbara Oroz - H Hvojnica
2.
Medina Sjekirica - Čapljina
3.
Ana MikuliĆ - Poskok Kočerin
3.
Josipa ŠuĆur - Imotski
Mlađe kadetkinje B -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Uma Salkić - Zenica
2.
Lucija ToliĆ - Imotski
3.
Anđela Valjan - Čapljina
Mlađe kadetkinje B +51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lucija Zlendić - Monter
2.
Ivana Bazina - Poskok Kočerin
3.
Petra LonČar - Poskok PosuŠje
3.
Petra BanoŽiĆ - Poskok Kočerin
Kadetkinje A -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Adela Fafulovic - Iskra
2.
Petra Šamija - Imotski
Kadetkinje A -37
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Irma Kulačić - Kwon Klopče
2.
Marina RebiĆ - Imotski
Kadetkinje B -37
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Arduana Spahić - Zenica
2.
Ita Šesto - Magone Livno
Kadetkinje A -41
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra Jerković - Imotski
2.
Antonija Vukoja - Poskok Kočerin
3.
Iva Bogut - Imotski
Kadetkinje B -41
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marija GraniĆ - Imotski
2.
Matija Čirko - Koryo Tg
3.
Melany Kovač - K BuŠko Blato
Kadetkinje A -44
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Mila ČujiĆ - Imotski
2.
Anamarija MiliČeviĆ - Poskok PosuŠje
Kadetkinje A -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra Gudelj - Imotski
2.
Marta GrubiŠiĆ - Poskok PosuŠje
Kadetkinje B -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lucija Biočić - Monter
2.
Anja Šego - Poskok PosuŠje
Kadetkinje A -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Natali Tadić - Imotski
2.
Darija Sučić - K BuŠko Blato
3.
Lucija Šuto - Imotski
3.
Adina Šehić - Forteca KorČula
Kadetkinje B -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Karla Zaro - Forteca KorČula
2.
Anamarija GrubiŠiĆ - Poskok PosuŠje
3.
Mia Ivanković - Cro Star
3.
Lea IvankoviĆ - Poskok Kočerin
Kadetkinje A -55
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ivana Ćavar - Šujica
2.
Anamarija GaŠpar - Poskok Kočerin
3.
Nika Šunjić - Student
Kadetkinje B -55
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Antea Duplić - Monter
2.
Ana Markota - Poskok PosuŠje
3.
Ana-marija Kovač - K BuŠko Blato
3.
Anja Tomić - Koryo Tg
Kadetkinje A -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lucija MiliČeviĆ - Poskok PosuŠje
2.
Mia PariĆ - Imotski
3.
Mila Krajina - Koryo Tg
Kadetkinje B -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lamija Alihodžić - Iskra
2.
Ana Paola Svaguša - Monter
3.
Klara UdoviČiĆ - Poskok Kočerin
3.
Sumeja Tiro - Koryo Tg
Kadetkinje A +59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lanica Tafra - Gusar
2.
Sara Bilić - Gusar
3.
Marta KujundŽiĆ - Imotski
Kadetkinje B +59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Tina Blažević - Monter
Juniorke -49
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Gabriela Jerković - Imotski
2.
Merima Šehić - Forteca KorČula
Juniorke -55
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Anđela Brnas - Imotski
2.
Katarina Kapulica - K BuŠko Blato
Juniorke -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra RebiĆ - Imotski
2.
Ivana Kapulica - K BuŠko Blato
3.
Merjem Džambo - Zenica
3.
Fiilipa BaŠiĆ - Poskok PosuŠje
Juniorke -68
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ivana BuŠiĆ - Imotski
2.
Nika Vukoja - Poskok Kočerin

Kick
Kick Muski 2017/2016
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ante Vulić - Magone Livno
2.
Filip Bilić - Magone Livno
3.
Domagoj TopiĆ - Poskok PosuŠje
3.
SLAVKO LONČAR - TKD POSKOK POSUŠJE
Kick (muški) -6 (2015)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Niko Krešić - Cro Star
2.
Jozo Bakula - Poskok PosuŠje
3.
Petar Mandić - Magone Livno
3.
Gabriel Aleksandar Ćeško - Cro Star
Kick (muški) -5 (2014)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Luka ZlopaŠa - Poskok PosuŠje
2.
Jakov Lucović - Cro Star
3.
Filip Vukoja - Poskok Kočerin
3.
Tony Lubina - Imotski
Kick (muški) -4 (2013)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Franko Naddeo - Forteca KorČula
2.
Filip BiŠko - Poskok PosuŠje
3.
Luka Baković - Magone Livno
3.
Zlatko Lubina - Imotski
Kick (muški) -3 (2012)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
MARKO BAKULA - TKD POSKOK POSUŠJE
2.
Imran Tucakovic - Iskra
3.
Slavko Marinčić - Cro Star
Kick (muški) -2 (2011)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marko Zovko - Poskok Kočerin
2.
Karlo Zovko - Poskok Kočerin
Kick Muski 2010/2009
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Elmedin Tucakovic - Iskra
2.
Ivan JaŽo - Poskok PosuŠje
Kick Zenski 2017/2016
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Iva Marinčić - Cro Star
2.
Elena ZlopaŠa - Poskok PosuŠje
3.
Karla BeŠliĆ - Poskok PosuŠje
Kick (ženski) -6 (2015)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Marija SabljiĆ - Poskok Kočerin
2.
Lara Martinović - Čapljina
3.
Ana GaliĆ - Poskok PosuŠje
3.
Lucija UdoviČiĆ - Poskok Kočerin
Kick (ženski) -5 (2014)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Hailey Ibrahim Mohamed Nabil Ibrahim Khalil - Iskra
2.
Roza Rita SaviĆ - Poskok Kočerin
3.
Mia Drežnjak - Cro Star
3.
Petra Bukvić - Cro Star
Kick (ženski) -4 (2013)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Mia BegiĆ - Poskok PosuŠje
2.
Marija SaviĆ - Poskok Kočerin
3.
AnĐa TomiĆ - Poskok PosuŠje
3.
Doris Zlomislić - Cro Star
Kick (ženski) -3 (2012)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Jelena Ćeško - Cro Star
2.
Iva Jukić - Magone Livno
3.
Petra LonČar - Poskok PosuŠje
3.
Iva Marić - Cro Star
Kick (ženski) -2 (2011)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Petra Lauš - Magone Livno
2.
Lea Krešić - Cro Star
3.
Matija KoŽul - Poskok Kočerin
3.
Ana MikuliĆ - Poskok Kočerin
Kick Zenski 2010/2009
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lucija DumanČiĆ - Poskok PosuŠje
2.
Anamarija GaŠpar - Poskok Kočerin
3.
Antonija Vukoja - Poskok Kočerin
3.
Lea IvankoviĆ - Poskok Kočerin
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.