Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Opis takmičenja
Oprema:
Kadeti, juniori i seniori koriste el. daedo štitnike za tijelo sa elektronskim kacigama i video replay
sistemom. Mlađi kadeti koriste el. daedo štitnike za tijelo i kacige sa vizirima.
Vrtićanci koriste el. daedo štitnike za tijelo i obične kacige.
Odgovornost:
Svi učesnici nastupaju na vlastitu odgovornost.
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za nastale
povrede, štetu ili gubitak stvari i opreme.
Raspored takmičenja
SATNICA:
Subota, 16.04.2022.god.:
08:00 – 09:00 Registracija i vaganje u KSIRC Hadžići
09:00 – 09:30 Sastanak trenera i svečano otvaranje,
09:30 –POČETAK TAKMIČENJA
Kotizacija
Borbe– 40,00 KM
Forme – 30,00 KM
Kikovi – 25,00 KM
Informacije
Trajanje borbe:
Kadeti, juniori i seniori 2 x 2 min,
mlađi kadeti 2 x 1:30 min, vrtičanci 2 x 1:15 min,
kikovi 20 sec.
NAGRADE:
Diplome i medalje za prva tri mjesta pojedinačno,
pehari za prva tri mjesta ekipno u svim konkurencijama.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.