Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

SEP
24

Turnir

9th ŠEKOVIĆI OPEN 2022

Šekovići - ul. Rajka Bobara BB, 75450 Šekovići, BiH, Rep. Srpska.
Završena

Sparing

Muško
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Tae Lo
-
6
6
6
6
2.
Bajša
-
5
5
5
5
3.
Srpski Soko
-
5
5
5
5
4.
Šekovići
-
4
4
3
3
5.
Šekovići
-
3
3
3
3
6.
Šekovići
-
2
2
2
2
7.
Srpski Soko
-
2
2
2
2
8.
Tae Lo
-
2
2
2
2
9.
Doboj
-
1
1
1
1
10.
Srpski Soko
-
1
1
1
1
11.
Tae Lo
-
1
1
1
1
12.
Tae Lo
-
1
1
1
1
13.
Kbv Tornado
-
7
6
6
5
14.
Srpski Soko
-
6
5
5
4
15.
Ti Zrinski BoŠnjaci
-
5
4
4
3
16.
Srpski Soko
-
5
4
4
3
17.
Šekovići
-
5
4
4
3
18.
Kbv Tornado
-
5
4
4
3
19.
Kbv Tornado
-
4
3
3
2
20.
Romanija Pale
-
4
3
3
2
21.
Tae Lo
-
4
3
3
2
22.
Srpski Soko
-
4
3
3
2
23.
Romanija Pale
-
4
3
3
2
24.
Srpski Soko
-
4
3
3
2
25.
Šekovići
-
4
3
3
2
26.
Tong Il
-
3
2
2
1
27.
Tong Il
-
3
2
2
1
28.
Sung
-
3
2
2
1
29.
Šekovići
-
2
1
1
0
30.
Šekovići
-
2
1
1
0
31.
Tae Lo
-
3
2
2
1
32.
Srpski Soko
-
5
3
3
1
33.
Bajša
-
5
3
3
1
34.
Romanija Pale
-
5
3
3
1
35.
Hwarang
-
5
3
3
1
36.
Tae Lo
-
4
2
2
0
37.
Tae Lo
-
4
2
2
0
38.
Šekovići
-
4
2
2
0
39.
Sung
-
4
2
2
0
40.
Tae Lo
-
4
2
2
0
41.
Kbv Tornado
-
4
2
2
0
42.
Dusan Silni
-
4
2
2
0
43.
Kbv Tornado
-
4
2
2
0
44.
Šekovići
-
4
2
2
0
45.
Dusan Silni
-
4
2
2
0
46.
Bajša
-
4
2
2
0
47.
Tae Lo
-
4
2
2
0
48.
Sokol
-
2
1
1
0
49.
Princip
-
2
1
1
0
50.
Dusan Silni
-
2
1
1
0
51.
Srpski Soko
-
2
1
1
0
52.
Ti Zrinski BoŠnjaci
-
3
1
1
-1
53.
Sokol
-
3
1
1
-1
54.
Princip
-
3
1
1
-1
55.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
56.
Doboj
-
3
1
1
-1
57.
Šekovići
-
3
1
1
-1
58.
Princip
-
3
1
1
-1
59.
Kbv Tornado
-
3
1
1
-1
60.
Dusan Silni
-
3
1
1
-1
61.
Šekovići
-
3
1
1
-1
62.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
63.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
64.
Tong Il
-
3
1
1
-1
65.
Tae Lo
-
3
1
1
-1
66.
Kbv Tornado
-
3
1
1
-1
67.
Kbv Tornado
-
3
1
1
-1
68.
Doboj
-
3
1
1
-1
69.
Dusan Silni
-
3
1
1
-1
70.
Princip
-
3
1
1
-1
71.
Kbv Tornado
-
3
1
1
-1
72.
Hwarang
-
2
0
0
-2
73.
Šekovići
-
2
0
0
-2
74.
Sung
-
2
0
0
-2
75.
Princip
-
2
0
0
-2
76.
Šekovići
-
2
0
0
-2
77.
Šekovići
-
2
0
0
-2
78.
Šekovići
-
2
0
0
-2
79.
Srpski Soko
-
2
0
0
-2
80.
Šekovići
-
2
0
0
-2
81.
Šekovići
-
2
0
0
-2
82.
Šekovići
-
2
0
0
-2
83.
Šekovići
-
2
0
0
-2
84.
Dusan Silni
-
2
0
0
-2
85.
Šekovići
-
2
0
0
-2
86.
Ti Zrinski BoŠnjaci
-
2
0
0
-2
87.
Tae Lo
-
2
0
0
-2
88.
Šekovići
-
2
0
0
-2
89.
Romanija Pale
-
2
0
0
-2
90.
Tae Lo
-
2
0
0
-2
91.
Srpski Soko
-
2
0
0
-2
92.
Srpski Soko
-
2
0
0
-2
93.
Kbv Tornado
-
2
0
0
-2
94.
Šekovići
-
2
0
0
-2
95.
Šekovići
-
2
0
0
-2
96.
Shark Dubrovnik
-
1
0
0
0
97.
Romanija Pale
-
1
0
0
-1
98.
Shark Dubrovnik
-
1
0
0
-1
99.
Romanija Pale
-
1
0
0
-1
100.
Srpski Soko
-
1
0
0
-1
101.
Sung
-
1
0
0
-1
102.
Romanija Pale
-
1
0
0
-1
103.
Doboj
-
1
0
0
-1
Žensko
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Bajša
-
7
7
7
7
2.
Srpski Soko
-
5
5
5
5
3.
Shark Dubrovnik
-
3
3
3
3
4.
Srpski Soko
-
3
3
3
3
5.
Romanija Pale
-
2
2
2
2
6.
Princip
-
2
2
2
2
7.
Šekovići
-
2
2
2
2
8.
Šekovići
-
1
1
1
1
9.
Srpski Soko
-
1
1
1
1
10.
Srpski Soko
-
6
5
5
4
11.
Srpski Soko
-
5
4
4
3
12.
Kbv Tornado
-
5
4
4
3
13.
Bajša
-
4
3
3
2
14.
Dusan Silni
-
4
3
3
2
15.
Kbv Tornado
-
4
3
3
2
16.
Bajša
-
4
3
3
2
17.
Loznica
-
3
2
2
1
18.
Kbv Tornado
-
3
2
2
1
19.
Shark Dubrovnik
-
3
2
2
1
20.
Bajša
-
3
2
2
1
21.
Tae Lo
-
3
2
2
1
22.
Ti Zrinski BoŠnjaci
-
3
2
2
1
23.
Princip
-
2
1
1
0
24.
Hwarang
-
2
1
1
0
25.
Princip
-
2
1
1
0
26.
Romanija Pale
-
2
1
1
0
27.
Princip
-
3
1
1
-1
28.
Princip
-
3
1
1
-1
29.
Tae Lo
-
5
3
3
1
30.
Tong Il
-
4
2
2
0
31.
Romanija Pale
-
4
2
2
0
32.
Tae Lo
-
4
2
2
0
33.
Tae Lo
-
4
2
2
0
34.
Tae Lo
-
4
2
2
0
35.
Bajša
-
4
2
2
0
36.
Loznica
-
2
1
1
0
37.
Tae Lo
-
2
1
1
0
38.
Tae Lo
-
3
1
1
-1
39.
Ti Zrinski BoŠnjaci
-
3
1
1
-1
40.
Hwarang
-
3
1
1
-1
41.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
42.
Princip
-
3
1
1
-1
43.
Romanija Pale
-
3
1
1
-1
44.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
45.
Princip
-
3
1
1
-1
46.
Kbv Tornado
-
3
1
1
-1
47.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
48.
Dusan Silni
-
3
0
0
-3
49.
Bajša
-
2
0
0
-2
50.
Ti Zrinski BoŠnjaci
-
2
0
0
-2
51.
Srpski Soko
-
2
0
0
-2
52.
Princip
-
2
0
0
-2
53.
Bajša
-
2
0
0
-2
54.
Tae Lo
-
2
0
0
-2
55.
Romanija Pale
-
2
0
0
-2
56.
Princip
-
2
0
0
-2
57.
Tae Lo
-
2
0
0
-2
58.
Romanija Pale
-
2
0
0
-2
59.
Šekovići
-
2
0
0
-2
60.
Princip
-
2
0
0
-2
61.
Romanija Pale
-
2
0
0
-2
62.
Shark Dubrovnik
-
2
0
0
-2
63.
Romanija Pale
-
2
0
0
-2
64.
Romanija Pale
-
1
0
0
-1
65.
Shark Dubrovnik
-
1
0
0
-1
66.
Romanija Pale
-
1
0
0
-1
67.
Romanija Pale
-
1
0
0
-1
68.
Shark Dubrovnik
-
1
0
0
-1
69.
Dusan Silni
-
1
0
0
-1
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.