Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 383
Godišta: 2017-2015 7
Godišta: 2014-2012 25
Godišta: 2011-2009 95
Godišta: 2008-2005 40
Godišta: 2017-2012 31
Godišta: 2017-2015 4
Godišta: 2014-2012 21
Godišta: 2011-2009 84
Godišta: 2008-2005 52
Godišta: 2017-2012 24
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.