Trenutno smo nedostupni...
DEC
10

Turnir

LIGA ISKRA

Hadžići - Kulturno-sportski i rekreacioni centar (KSIRC) 71240, Hadžići - Sarajevo Bosna i Hercegovina
Takmičari: 32
Države: 1
Klubovi: 1
DEC
10

Turnir

Dječiji festival KICK ISKRA

Hadžići - Kulturno-sportski i rekreacioni centar (KSIRC) 71240, Hadžići - Sarajevo Bosna i Hercegovina
Takmičari: 39
Države: 1
Klubovi: 1
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.