Trenutno smo nedostupni...

Sarah Glibo - Centar Hadžići

Promjene pojasa:
9. kup - Viši bijeli pojas  01.08.2021
10. kup - Niži bijeli pojas  01.08.2021
4. kup - Niži plavi pojas  12.12.2019
3. kup - Viši plavi pojas  12.12.2019
Turniri:
0
Bodovni:
0
Ligaški:
0
Ostali:
0
Medalje:
0
Borbe:
0
Pobjede:
0
Bodovi:
0
za pobjede:
0
za medalje:
0
Poeni:
0
Primljeni:
0
Razlika:
0
Borbe
Poeni
  • Podaci ili fotografija takmičara su prikazani uz pristanak ovlaštenog lica koje zastupa prikazanog takmičara.
  • Za više informacija obratite se treneru ili ovlaštenoj osobi koja vrši prijave.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.