Trenutno smo nedostupni...

Suada Ičanović - Hamza Buzim

Promjene pojasa:
3. kup - Viši plavi pojas  28.10.2021
6. kup - Niži zeleni pojas  03.10.2019
8. kup - Niži žuti pojas  06.03.2018
Turniri:
3
Bodovni:
0
Ligaški:
0
Ostali:
3
Medalje:
1
0
0
1
Borbe:
4
Pobjede:
1
Bodovi:
1
za pobjede:
0
za medalje:
1
Poeni:
0
Primljeni:
3
Razlika:
0
Borbe
Poeni
  • Podaci ili fotografija takmičara su prikazani uz pristanak ovlaštenog lica koje zastupa prikazanog takmičara.
  • Za više informacija obratite se treneru ili ovlaštenoj osobi koja vrši prijave.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.