Trenutno smo nedostupni...
  • Zbog velikog opterećenja servera, koji onemogućavaju prijavu trenerima koji to čine u zadnji čas,
    tj. pred istek prijava, primorani smo privremeno ukloniti statistiku takmičara.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.