Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

MAJ
21

Turnir

PYRAMID BOSNIA OPEN 2022

Uslovi za učestvovanje:
Visoko - Park Ravne II Visoko ili JU KSC "Mladost" Visoko
Završena
Rezultati i plasman takmičara
Borbe
Vrtićanci B -20
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Daris Berbić - Nur
2.
Azem Ibrišević - Bosna Visoko-moštre
3.
Adnan Genjac - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanci B -22
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Noa Hukić - H Hvojnica
2.
Davud Haračić - Bosna Visoko-moštre
3.
Abdullah Hamzakadić - Bugojno
3.
Abdurahman Bašić - Iskra
Vrtićanci B -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Velid Selimović - Victory
2.
Ajnur Smajić - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanci A -18
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Daris Muratagić - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanci A - 24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Abas Ramic - Tešanj
2.
Denis Cobovic - Ulcinj
3.
Niko Krešić - Cro Star
3.
Daris Biser - Šampion
Vrtićanci A - 27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Faris Škulj - Nur
2.
Ahmed Alajbegović - Nur
3.
Amar Orman - H Hvojnica
3.
Harun Muminović - Centar Hadžići
Vrtićanci A - 30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ahmed Mazić - H Hvojnica
2.
Sinan Avdagić - Bosna Visoko-moštre
3.
Vedad Hasanović - Centar Hadžići
3.
Ahmed Kovač - Rudar
Vrtićanci A - 33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ensar Halilović - Bosna Visoko-moštre
2.
Davud Alićajić - Iskra
3.
Lejan Kobilica - Nur
Vrtićanci A - 36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Džejlan Mušija - Nur
2.
Edin Kobilica - Jale
3.
Harun Mahmutspahić - Orašje
Vrtićanci A - 39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Jusuf Hasanspahić - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanci A + 43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Imran Smailbegović - Bosna Visoko-moštre
2.
Ali Velić - Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A -24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Hamza Hercegovac - Bosna Visoko-moštre
2.
Adi Salkić - Victory
Mlađi kadeti A -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ahmed Šabanović - Novi Grad Sarajevo
2.
Emrah Hamzakadić - Bugojno
Mlađi kadeti B -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Adnan Hajdarević - Bosna Visoko-moštre
2.
Fatih Hrustić - Nur
3.
Ali Melez - Novi Grad Sarajevo
3.
Vedad Uzunović - Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ismail Hercegovac - Bosna Visoko-moštre
2.
Riad Dervishi - Ulcinj
3.
Berin Mujkić - Alfa
3.
Daris Fehratović - Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti B -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Emin Zaimović - Nur
2.
Karim Hrnjić - Bosna Visoko-moštre
3.
Fatih Alibegović - Iskra
3.
David Oroz - H Hvojnica
Mlađi kadeti B -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Alek Kosar - Nur
2.
Emin Đulić - Victory
3.
Omer Rizvanović - Bosna Visoko-moštre
3.
Ivano Cvjetković - H Hvojnica
Mlađi kadeti A -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Eldar Kubat - Rudar
2.
Marko Ištuk - Magone Livno
3.
Faris Zhao Gao - Olimpic Sarajevo
3.
Abdullah DajiĆ - Jale
Mlađi kadeti B -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Elmin Odobašić - Nur
2.
Arman Mujezinović - Start
3.
Marko Bevanda - Cro Star
3.
Hamza Smriko - Zenica
Mlađi kadeti A -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Farin Chen Gao - Olimpic Sarajevo
2.
Imran Čančar - Start
Mlađi kadeti B -39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Omer Osmić - Bosna Visoko-moštre
2.
Ali Bajramović - Šampion
3.
Halid Muminović - Centar Hadžići
3.
Eman Trebo - Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A -39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dženad Hrustić - Zenica
2.
Emanuel Pecirep - H Hvojnica
3.
Sami Beganović - Kwon Klopče
Mlađi kadeti A -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Deni Hodžić - H Hvojnica
Mlađi kadeti B -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Muhamed Kovac - Rudar
2.
Tanay Mlačo - Start
3.
Arijan Žolja - Bosna Visoko-moštre
3.
Adnan Hodžić - Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Imran Karahmet - Olimpic Sarajevo
2.
Amar Hasanović - Centar Hadžići
3.
Vedad Mujanović - Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A +51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Eldan Varka - H Hvojnica
2.
Ali Neal Srnja - Fokus
Mlađi kadeti B +51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ali Kalbić - Bugojno
2.
Ammar Ahmedspahić - Bosna Visoko-moštre
3.
Cehaja Vedad - Bosna Visoko-moštre
Kadet A -37
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Omer Mehmedovic - Tešanj
2.
Fran Mirko Pervan - Magone Livno
Kadet B -37
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Faris Hrustić - Zenica
2.
Nahid Hasković - H Hvojnica
3.
Ahmed Kuburaš - Frenki Ključ
3.
Ammar Kuburaš - Frenki Ključ
Kadet A -41
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nail Alic - Tešanj
2.
Amil Puščul - Bosna Visoko-moštre
3.
Luka Hrgić - Magone Livno
Kadet B -45
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Matej Šunjić - Cro Star
2.
Adin Orman - H Hvojnica
3.
Kerim Aladžuz - Victory
3.
Adi Halilovic - Start
Kadet A -45
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ahmed Dizdar - Šampion
2.
Arman Kulić - Bosna Visoko-moštre
3.
Emin Bašić - Bosna Visoko-moštre
Kadet B -49
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Arman Drakovac - Šampion
2.
Enis Jusić - Bosna Visoko-moštre
3.
Irfan Muminovic - Rudar
Kadet A -53
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Vedad Šehić - Zenica
2.
Ajdin Kadrić - Bosna Visoko-moštre
3.
Emelin Alibegić - Bosna Visoko-moštre
3.
Ahmed Mamela - Bosna Visoko-moštre
Kadet A -57
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Tin Jurešić - Kwon Klopče
2.
Josip Bevanda - Cro Star
3.
Aldin Islamović - Bosna Visoko-moštre
3.
Ajnur Bulbulušić - Bosna Visoko-moštre
Kadet B -57
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Faris Beganovic - Rudar
2.
Irfan Đulić - Victory
3.
Ivan Skoko - Cro Star
Kadet A -61
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Enes Dushku - Ulcinj
2.
Ahmed Bašić - Bugojno
3.
Aldin Jahić - Bosna Visoko-moštre
Kadet B +65
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Gith Halidibrahim - Šampion
2.
Edin Leka - Olimpic Sarajevo
Kadet A +65
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Muhamed Bejtić - Olimpic Sarajevo
2.
Faris Verem - Novi Grad Sarajevo
Juniori -55
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ahmed Čavrk - Olimpic Sarajevo
2.
Osman Adilović - Bosna Visoko-moštre
Juniori -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Fahrudin Adilovic - Bosna Visoko-moštre
2.
Samed Yuan Yang Gao - Olimpic Sarajevo
3.
Ahmed Kadric - Rudar
Juniori -68
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Abdullah Bejtić - Olimpic Sarajevo
2.
Esed Ahmethodžić - Olimpic Sarajevo
3.
Tarik Ohran - Bosna Visoko-moštre
3.
Muhamed Kovačević - Bosna Visoko-moštre
Juniori -73
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nedim Lisak - Bosna Visoko-moštre
Juniori +78
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Davud Pamuk - Zenica
2.
Emir Rizvanović - Bosna Visoko-moštre
Seniori -63
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Rahim Trtovac - Olimpic Sarajevo
2.
Marin Pandža - Cro Star
Seniori -74
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Davud Mesinovic - Bosna Visoko-moštre
Seniori +87
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dženan Kozić - Centar Hadžići
Vrtićanke B -18
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nadya Halilović - Rudar
Vrtićanke B -22
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nadija Malbašić - Bugojno
2.
Ema Ganibegovic - Rudar
3.
Lamija Zahirović - Victory
Vrtićanke B -28
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Esma Šećerbajtarević - Bosna Visoko-moštre
2.
Tajra Borovina - Victory
3.
Fejzić Nedžla - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanke A -21
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ajla Grošo - Bosna Visoko-moštre
2.
Adna Hajdarević - Bosna Visoko-moštre
3.
Ajna Ramić - Victory
Vrtićanke A -24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ajša Smolo - Nur
2.
Nives Stanić - Orašje
3.
Ajla Škulj - Nur
3.
Ajša Hrnjić - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanke A -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Matović Najla - Nur
2.
Aiša Kopić - Olimpic Sarajevo
Vrtićanke A -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Sumejra Spahić - Zenica
2.
Iman Malbašić - Bugojno
3.
Adna Softić - Olimpic Sarajevo
3.
Nora Višo - Olimpic Sarajevo
Vrtićanke A -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amna NeziĆ - Jale
2.
Uma Omanović - Fokus
3.
Tajra Kajevic - Bosna Visoko-moštre
Vrtićanke A -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lina Muslić - Zenica
Mlađe kadetkinje B -24
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amina Čolić - Dragon
2.
Emra Durmić - Victory
3.
Rahma Mujkić - Novi Grad Sarajevo
3.
Ilma Hodović - Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -27
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lamija Helja - Nur
2.
Hena Latifović - Victory
3.
Amna Kobiljak - Victory
3.
Merjema Hrnjić - Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje A -30
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Katarina Matić - Magone Livno
2.
Đena Delić - Nur
3.
Amina Jusić - Victory
Mlađe kadetkinje A -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Džejna Pušćul - Nur
2.
Anida Mijoč - Nur
3.
Amanda Hukić - H Hvojnica
3.
Emina Mandžuka - Nur
Mlađe kadetkinje B -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lea Krešić - Cro Star
2.
Merjem Malbašić - Bugojno
3.
Aisha Hukic - Iskra
3.
Lejla Šišman - Nur
Mlađe kadetkinje B -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Asja Ramić - Victory
2.
Alejna Ramović - Šampion
3.
Ajša Pjano - Šampion
3.
Asja Kalamujić - Victory
Mlađe kadetkinje A -36
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ema Mahmutović - Victory
2.
Berina Purišević - Bosna Visoko-moštre
3.
Marta Barbarić - H Hvojnica
Mlađe kadetkinje B -39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Sumeja Ferhatović - Centar Hadžići
2.
Lamija Kalbić - Bugojno
3.
Emina Mešinović - Jale
3.
Merjem Škulj - Jale
Mlađe kadetkinje A -39
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Anesa Zrno - Bosna Visoko-moštre
2.
Ena Husejnović - Victory
Mlađe kadetkinje A -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lamija Močević - Novi Grad Sarajevo
2.
Isra Zuban - Nur
3.
Katja Balta - Magone Livno
Mlađe kadetkinje B -43
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Iva Marić - Cro Star
2.
Barbara Oroz - H Hvojnica
3.
Evelina Golubic - Iskra
3.
Asja Skopljak - Zenica
Mlađe kadetkinje B -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Asja Muftić - Bosna Visoko-moštre
2.
Sayra Selimović - Victory
Mlađe kadetkinje A -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Uma Salkić - Zenica
2.
Sajra Karić - Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B +51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Hanna Fazlić - Centar Hadžići
2.
Nadija Čičiković - Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje B -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Arnela Palačkić - Bugojno
2.
Fatma Čehajić - Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje A -33
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Adela Fafulovic - Iskra
2.
Ana Matić - Magone Livno
3.
Hena Melez - Novi Grad Sarajevo
Kadetkinje A -37
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Adina Kobilica - Jale
2.
Irma Kulačić - Kwon Klopče
Kadetkinje A -41
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Merima Škulj - Nur
2.
Esma Ramić - Victory
Kadetkinje B -41
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Arduana Spahić - Zenica
2.
Ajna Hero - Bugojno
3.
Emina Lepić - Bosna Visoko-moštre
3.
Rukajja Alajbegović - Nur
Kadetkinje B -44
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ilma Hadrović - Victory
Kadetkinje A -44
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Arta Ismailaga - Ulcinj
2.
Nejla Kriještorac - Alfa
3.
Šejla Brkić - Bosna Visoko-moštre
3.
Anida Cogo - Jale
Kadetkinje B -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amina Pehlić - Victory
2.
Džana Čardaković - Victory
3.
Iman Alajbegović - Nur
Kadetkinje A -47
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amela Nuti - Ulcinj
2.
Ena Beganović - Kwon Klopče
3.
Lajla Ćebo - Victory
Kadetkinje B -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Arnela Škulj - Nur
2.
Naida Piskić - Victory
3.
Lejla Mujić - Zenica
Kadetkinje A -51
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Emela Hodžić - Frenki Ključ
2.
Maja Adilović - Zenica
Kadetkinje A -55
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lejla Šečić - Dragon
2.
Emira Begović - Dragon
Kadetkinje B -55
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Lamija Alihodžić - Iskra
2.
Lejla Hadžić - Nur
3.
Ajna Husetović - Nur
3.
Inela Sakić - Novi Grad Sarajevo
Kadetkinje B -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nadja Višo - Olimpic Sarajevo
2.
Sarah Grabovica - Olimpic Sarajevo
3.
Amna Smajic - Iskra
Kadetkinje A -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Sara Kraja - Ulcinj
2.
Katarina Tolo - Magone Livno
Kadetkinje B +59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Sajra Sarač - Victory
2.
Uma Biđević - Victory
3.
Naida Lugušić - Olimpic Sarajevo
Kadetkinje A +59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dženana Sulejmanović - Bosna Visoko-moštre
2.
Imman Duharkić - Bosna Visoko-moštre
3.
Emina Hajdarpašić - Victory
Juniorke -42
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Danijela Salkić - Victory
Juniorke -52
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Anida Pezo - Olimpic Sarajevo
Juniorke -59
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Emina Hopovac - Olimpic Sarajevo
2.
Ajna Žunić - Victory
3.
Merjem Džambo - Zenica
Juniorke -63
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amila Karaga - Frenki Ključ
2.
Amra Dushku - Ulcinj
3.
Zejneba Bitinović - Olimpic Sarajevo
Juniorke +68
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Emina Višnjić - Olimpic Sarajevo
Seniorke -62
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dženeta Kadrić - Bosna Visoko-moštre
2.
Nejla Mehmedović - Victory

Kick
Kick (muški) -8 (2017)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Rijad Hodžić - Nur
2.
Nemanja Cvetković - Nur
3.
Azem Ibrišević - Bosna Visoko-moštre
3.
Ajnur Islamović - Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -7 (2016)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Abdurahman Bašić - Iskra
2.
Mudžahid Okanović - Victory
3.
Adnan Genjac - Bosna Visoko-moštre
3.
Ali Hurem - Iskra
Kick (muški) -6 (2015)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Niko Krešić - Cro Star
2.
Zejd Basic - Iskra
3.
Kustura Ali - Bosna Visoko-moštre
3.
Davud Alićajić - Iskra
Kick (muški) -5 (2014)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Harun Mahmutspahić - Orašje
2.
Arman Pirija - Olimpic Sarajevo
3.
Mesud Čičiković - Bosna Visoko-moštre
3.
Harun Jahić - Victory
Kick (muški) -4 (2013)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Fatih Alibegović - Iskra
2.
Nadin Ramić - Dragon
3.
Muhamed Turnadžić - Centar Hadžići
Kick (muški) -3 (2012)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ali Brčkalija - Iskra
Kick (muški) -2 (2011)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ajnur Fišo - Iskra
2.
Džan Zuko - Victory
Kick (muški) -1 (2010)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Nandin Ćosović - Iskra
IntelliKick (M) Kadeti
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Adis Husejnović - Victory
2.
Sami Kučević - Olimpic Sarajevo
3.
Imran Berbić - Nur
Kick (ženski) -8 (2017)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Anela Topalović - Nur
2.
Merjem Pinjagić - Bosna Visoko-moštre
Kick (ženski) -7 (2016)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Dalija Salkanovic - Iskra
2.
Amna Šegalo - Victory
Kick (ženski) -6 (2015)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Farah Kačapor - Iskra
2.
Merjem Alibegović - Iskra
3.
Hadžera Karadža - Victory
3.
Amila Hadzic - Frenki Ključ
Kick (ženski) -5 (2014)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Hailey Ibrahim Mohamed Nabil Ibrahim Khalil - Iskra
2.
Ajna Sultanić - Centar Hadžići
3.
Amina Hodžić - Bosna Visoko-moštre
3.
Asija Šabanović - Bosna Visoko-moštre
Kick (ženski) -4 (2013)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Amina Čolić - Dragon
2.
Tiva Mlačo - Start
3.
Zehra Džaferović - Victory
Kick (ženski) -3 (2012)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Iva Marić - Cro Star
2.
Lejla Ademović - Victory
3.
Barbara Lasić - Cro Star
3.
Aisha Hukic - Iskra
Kick (ženski) -2 (2011)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Hana Islamović - Iskra
2.
Nikol Marić - Cro Star
3.
Lea Krešić - Cro Star
3.
Ajna Šljivo - Centar Hadžići
Kick (ženski) -1 (2010)
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Samra Horman - Iskra
2.
Lana Stanić - Orašje
3.
Sara Čolaković - Centar Hadžići
InteliKick (Ž) - Kadetkinje
Rb.
Takmičar - Klub
1.
Ena Kerla - Victory
2.
Lejla Šečić - Dragon
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.