Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

MAJ
21

Turnir

PYRAMID BOSNIA OPEN 2022

Uslovi za učestvovanje:
Visoko - Park Ravne II Visoko ili JU KSC "Mladost" Visoko
Završena

Borbe

Mlađi kadeti
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Rudar
Mlađi kadeti A -33
3
3
111
66
2.
Zenica
Mlađi kadeti A -39
2
2
72
39
3.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A -30
2
2
62
58
4.
Novi Grad Sarajevo
Mlađi kadeti A -27
1
1
26
13
5.
H Hvojnica
Mlađi kadeti A +51
1
1
23
23
6.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti A -36
1
1
22
22
7.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A -24
1
1
20
16
8.
Magone Livno
Mlađi kadeti A -33
2
1
41
12
9.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti A -33
2
1
27
-19
10.
Ulcinj
Mlađi kadeti A -30
2
1
23
-16
11.
Jale
Mlađi kadeti A -33
1
0
32
-23
12.
Kwon Klopče
Mlađi kadeti A -39
1
0
27
-19
13.
Alfa
Mlađi kadeti A -30
1
0
18
-3
14.
Jale
Mlađi kadeti A -33
1
0
14
-2
15.
Bugojno
Mlađi kadeti A -27
1
0
13
-13
16.
H Hvojnica
Mlađi kadeti A -39
1
0
6
-20
17.
Victory
Mlađi kadeti A -24
1
0
4
-16
18.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti A -33
1
0
4
-34
19.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti A -30
1
0
2
-39
20.
Start
Mlađi kadeti A -36
1
0
0
-22
21.
Fokus
Mlađi kadeti A +51
1
0
0
-23
Mlađi kadeti B
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Rudar
Mlađi kadeti B -43
3
3
81
58
2.
Nur
Mlađi kadeti B -30
3
3
78
52
3.
Nur
Mlađi kadeti B -36
3
3
78
47
4.
Nur
Mlađi kadeti B -33
3
3
48
38
5.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -27
2
2
38
24
6.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti B -47
2
2
36
30
7.
Bugojno
Mlađi kadeti B +51
2
2
31
29
8.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -39
2
2
18
12
9.
Nur
Mlađi kadeti B -27
3
2
56
28
10.
Start
Mlađi kadeti B -36
3
2
50
16
11.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -30
3
2
34
1
12.
Victory
Mlađi kadeti B -33
3
2
23
8
13.
H Hvojnica
Mlađi kadeti B -30
2
1
33
-1
14.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -33
2
1
30
11
15.
H Hvojnica
Mlađi kadeti B -33
2
1
29
17
16.
Start
Mlađi kadeti B -43
2
1
28
0
17.
Novi Grad Sarajevo
Mlađi kadeti B -27
2
1
16
1
18.
Cro Star
Mlađi kadeti B -36
2
1
16
-21
19.
Zenica
Mlađi kadeti B -36
2
1
9
-19
20.
Šampion
Mlađi kadeti B -39
2
1
4
-4
21.
Iskra
Mlađi kadeti B -30
2
1
2
-21
22.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -27
2
0
0
-22
23.
Bugojno
Mlađi kadeti B -43
1
0
14
-17
24.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -36
1
0
11
-1
25.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti B -36
1
0
10
-15
26.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti B -36
1
0
6
-2
27.
Olimpic Sarajevo
Mlađi kadeti B -36
1
0
6
-5
28.
Victory
Mlađi kadeti B -30
1
0
6
-10
29.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -47
1
0
4
-14
30.
H Hvojnica
Mlađi kadeti B -33
1
0
4
-21
31.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -27
1
0
3
-11
32.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -30
1
0
3
-20
33.
Centar Hadžići
Mlađi kadeti B -39
1
0
2
-8
34.
Centar Hadžići
Mlađi kadeti B -47
1
0
2
-16
35.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B +51
1
0
2
-17
36.
Victory
Mlađi kadeti B -27
1
0
2
-20
37.
Magone Livno
Mlađi kadeti B -33
1
0
1
-3
38.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -43
1
0
1
-21
39.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -39
1
0
0
0
40.
Zenica
Mlađi kadeti B -30
1
0
0
0
41.
Nur
Mlađi kadeti B -30
1
0
0
-1
42.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B +51
1
0
0
-12
43.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -43
1
0
0
-20
44.
Bosna Visoko-moštre
Mlađi kadeti B -33
1
0
0
-23
45.
Šampion
Mlađi kadeti B -33
1
0
0
-27
Kadeti
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Kwon Klopče
Kadet A -57
2
2
34
25
2.
Zenica
Kadet A -53
2
2
27
21
3.
Ulcinj
Kadet A -61
2
2
24
19
4.
Šampion
Kadet A -45
2
2
22
21
5.
Tešanj
Kadet A -41
2
2
13
11
6.
Tešanj
Kadet A -37
1
1
20
20
7.
Olimpic Sarajevo
Kadet A +65
1
1
15
8
8.
Cro Star
Kadet A -57
2
1
25
6
9.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -57
2
1
23
-2
10.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -53
2
1
12
-14
11.
Novi Grad Sarajevo
Kadet A +65
1
0
7
-8
12.
Start
Kadet A -57
1
0
6
-13
13.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -53
1
0
5
-3
14.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -57
1
0
4
-16
15.
Bugojno
Kadet A -61
1
0
3
-5
16.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -53
1
0
2
-4
17.
Magone Livno
Kadet A -41
1
0
2
-11
18.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -61
1
0
2
-14
19.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -45
1
0
1
-21
20.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -45
1
0
0
0
21.
Bosna Visoko-moštre
Kadet A -41
1
0
0
0
22.
Magone Livno
Kadet A -37
1
0
0
-20
Kadeti B
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Cro Star
Kadet B -45
3
3
33
17
2.
Zenica
Kadet B -37
2
2
37
9
3.
Šampion
Kadet B -49
2
2
18
7
4.
Rudar
Kadet B -57
2
2
16
13
5.
Šampion
Kadet B +65
1
1
6
4
6.
Victory
Kadet B -45
2
1
31
10
7.
Start
Kadet B -45
2
1
29
10
8.
H Hvojnica
Kadet B -37
2
1
26
-1
9.
H Hvojnica
Kadet B -45
2
1
20
8
10.
Frenki Ključ
Kadet B -37
1
0
12
-6
11.
Rudar
Kadet B -49
1
0
11
-7
12.
Frenki Ključ
Kadet B -37
1
0
8
-2
13.
Centar Hadžići
Kadet B -45
1
0
7
-20
14.
Bosna Visoko-moštre
Kadet B -45
1
0
6
-19
15.
Novi Grad Sarajevo
Kadet B -45
1
0
5
-6
16.
Olimpic Sarajevo
Kadet B +65
1
0
2
-4
17.
Victory
Kadet B -57
1
0
2
-5
18.
Cro Star
Kadet B -57
1
0
1
-8
19.
Bosna Visoko-moštre
Kadet B -49
1
0
0
0
Juniori
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Olimpic Sarajevo
Juniori -68
2
2
58
41
2.
Bosna Visoko-moštre
Juniori -59
2
2
28
20
3.
Zenica
Juniori +78
1
1
15
11
4.
Olimpic Sarajevo
Juniori -55
2
1
14
14
5.
Olimpic Sarajevo
Juniori -68
2
1
26
-17
6.
Bosna Visoko-moštre
Juniori -68
1
0
18
-4
7.
Bosna Visoko-moštre
Juniori -68
1
0
13
-20
8.
Olimpic Sarajevo
Juniori -59
1
0
8
-10
9.
Bosna Visoko-moštre
Juniori +78
1
0
4
-11
10.
Rudar
Juniori -59
1
0
0
-10
11.
Bosna Visoko-moštre
Juniori -55
1
0
0
-14
Seniori
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Olimpic Sarajevo
Seniori -63
1
1
8
3
2.
Cro Star
Seniori -63
1
0
5
-3
Mlađe kadetkinje
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Nur
Mlađe kadetkinje A -33
2
2
82
3
2.
Magone Livno
Mlađe kadetkinje A -30
2
2
22
19
3.
Novi Grad Sarajevo
Mlađe kadetkinje A -43
1
1
53
5
4.
Victory
Mlađe kadetkinje A -36
1
1
36
20
5.
Zenica
Mlađe kadetkinje A -51
1
1
9
9
6.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje A -39
1
1
6
1
7.
Nur
Mlađe kadetkinje A -43
2
1
70
7
8.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje A -36
2
1
38
0
9.
Nur
Mlađe kadetkinje A -33
2
1
37
1
10.
H Hvojnica
Mlađe kadetkinje A -33
1
0
51
-1
11.
Magone Livno
Mlađe kadetkinje A -43
1
0
10
-12
12.
Nur
Mlađe kadetkinje A -33
1
0
6
-3
13.
Victory
Mlađe kadetkinje A -39
1
0
5
-1
14.
Victory
Mlađe kadetkinje A -30
1
0
3
-19
15.
H Hvojnica
Mlađe kadetkinje A -36
1
0
2
-20
16.
Nur
Mlađe kadetkinje A -30
1
0
0
0
17.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje A -51
1
0
0
-9
Mlađe kadetkinje B
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Victory
Mlađe kadetkinje B -36
4
4
42
20
2.
Cro Star
Mlađe kadetkinje B -33
3
3
83
81
3.
Nur
Mlađe kadetkinje B -27
2
2
90
30
4.
Dragon
Mlađe kadetkinje B -24
2
2
75
11
5.
Cro Star
Mlađe kadetkinje B -43
2
2
22
12
6.
Centar Hadžići
Mlađe kadetkinje B -39
2
2
20
14
7.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -47
1
1
25
16
8.
Centar Hadžići
Mlađe kadetkinje B +51
1
1
22
6
9.
Bugojno
Mlađe kadetkinje B -33
3
2
54
-2
10.
Šampion
Mlađe kadetkinje B -36
3
2
26
8
11.
H Hvojnica
Mlađe kadetkinje B -43
3
2
22
3
12.
Victory
Mlađe kadetkinje B -24
2
1
60
11
13.
Victory
Mlađe kadetkinje B -27
2
1
52
-8
14.
Victory
Mlađe kadetkinje B -27
2
1
44
2
15.
Nur
Mlađe kadetkinje B -33
2
1
40
1
16.
Šampion
Mlađe kadetkinje B -36
2
1
37
16
17.
Victory
Mlađe kadetkinje B -36
2
1
24
2
18.
Iskra
Mlađe kadetkinje B -33
2
1
24
-19
19.
Bugojno
Mlađe kadetkinje B -39
2
1
3
-3
20.
Novi Grad Sarajevo
Mlađe kadetkinje B -24
1
0
33
-2
21.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B +51
1
0
16
-6
22.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -27
1
0
11
-2
23.
Cro Star
Mlađe kadetkinje B -33
1
0
9
-15
24.
Victory
Mlađe kadetkinje B -47
1
0
9
-16
25.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -24
1
0
9
-20
26.
Dragon
Mlađe kadetkinje B -36
1
0
6
-6
27.
Jale
Mlađe kadetkinje B -39
1
0
5
-9
28.
Magone Livno
Mlađe kadetkinje B -33
1
0
5
-9
29.
Olimpic Sarajevo
Mlađe kadetkinje B -43
1
0
5
-11
30.
Olimpic Sarajevo
Mlađe kadetkinje B -36
1
0
5
-17
31.
Iskra
Mlađe kadetkinje B -43
1
0
4
-4
32.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -33
1
0
3
-15
33.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -36
1
0
2
-6
34.
Victory
Mlađe kadetkinje B -36
1
0
1
-5
35.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -36
1
0
1
-12
36.
Bosna Visoko-moštre
Mlađe kadetkinje B -27
1
0
1
-22
37.
Zenica
Mlađe kadetkinje B -43
1
0
0
0
38.
Jale
Mlađe kadetkinje B -39
1
0
0
-2
39.
Victory
Mlađe kadetkinje B -33
1
0
0
-22
Kadetkinje
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Ulcinj
Kadetkinje A -44
2
2
48
42
2.
Ulcinj
Kadetkinje A -47
2
2
43
31
3.
Iskra
Kadetkinje A -33
2
2
36
23
4.
Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje A +59
2
2
22
18
5.
Jale
Kadetkinje A -37
1
1
41
20
6.
Nur
Kadetkinje A -41
1
1
24
22
7.
Ulcinj
Kadetkinje A -59
1
1
22
20
8.
Frenki Ključ
Kadetkinje A -51
1
1
22
20
9.
Dragon
Kadetkinje A -55
1
1
0
0
10.
Alfa
Kadetkinje A -44
3
2
35
-13
11.
Kwon Klopče
Kadetkinje A -37
1
0
21
-20
12.
Jale
Kadetkinje A -44
1
0
14
-1
13.
Kwon Klopče
Kadetkinje A -47
1
0
12
-11
14.
Magone Livno
Kadetkinje A -33
1
0
8
-14
15.
Bugojno
Kadetkinje A -44
1
0
7
-8
16.
Novi Grad Sarajevo
Kadetkinje A -33
1
0
5
-9
17.
Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje A +59
1
0
4
-18
18.
Magone Livno
Kadetkinje A -59
1
0
2
-20
19.
Zenica
Kadetkinje A -51
1
0
2
-20
20.
Victory
Kadetkinje A -41
1
0
2
-22
21.
Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje A -44
1
0
1
-20
22.
Victory
Kadetkinje A +59
1
0
0
0
23.
Dragon
Kadetkinje A -55
1
0
0
0
24.
Victory
Kadetkinje A -47
1
0
0
-20
Kadetkinje B
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Zenica
Kadetkinje B -41
2
2
58
44
2.
Iskra
Kadetkinje B -55
2
2
50
25
3.
Victory
Kadetkinje B -47
2
2
29
21
4.
Olimpic Sarajevo
Kadetkinje B -59
2
2
18
10
5.
Nur
Kadetkinje B -51
2
2
10
10
6.
Victory
Kadetkinje B +59
2
2
10
6
7.
Bugojno
Kadetkinje B -33
1
1
0
0
8.
Victory
Kadetkinje B -44
1
0
0
0
9.
Nur
Kadetkinje B -55
2
1
38
0
10.
Bugojno
Kadetkinje B -41
2
1
9
-19
11.
Nur
Kadetkinje B -55
1
0
22
-5
12.
Novi Grad Sarajevo
Kadetkinje B -55
1
0
15
-20
13.
Nur
Kadetkinje B -41
1
0
11
-21
14.
Nur
Kadetkinje B -47
1
0
7
-2
15.
Iskra
Kadetkinje B -59
1
0
5
-6
16.
Olimpic Sarajevo
Kadetkinje B +59
1
0
3
-4
17.
Olimpic Sarajevo
Kadetkinje B -59
1
0
3
-4
18.
Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje B -41
1
0
2
-4
19.
Victory
Kadetkinje B +59
1
0
1
-2
20.
Victory
Kadetkinje B -47
1
0
1
-19
21.
Bosna Visoko-moštre
Kadetkinje B -33
1
0
0
0
22.
Victory
Kadetkinje B -51
1
0
0
-4
23.
Zenica
Kadetkinje B -51
1
0
0
-6
Juniorke
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Frenki Ključ
Juniorke -63
2
2
22
22
2.
Olimpic Sarajevo
Juniorke -59
1
1
13
7
3.
Victory
Juniorke -59
2
1
22
9
4.
Ulcinj
Juniorke -63
1
0
0
-6
5.
Olimpic Sarajevo
Juniorke -63
1
0
0
-16
6.
Zenica
Juniorke -59
1
0
0
-16
Seniorke
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Bosna Visoko-moštre
Seniorke -62
1
1
24
22
2.
Victory
Seniorke -62
1
0
2
-22

Kick

Kick muški
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Iskra
Kick (muški) -7 (2016)
3
3
3
3
2.
Cro Star
Kick (muški) -6 (2015)
3
3
3
3
3.
Nur
Kick (muški) -8 (2017)
2
2
2
2
4.
Orašje
Kick (muški) -5 (2014)
2
2
2
2
5.
Victory
IntelliKick (M) Kadeti
2
2
2
2
6.
Iskra
Kick (muški) -2 (2011)
1
1
1
1
7.
Iskra
Kick (muški) -4 (2013)
1
1
1
1
8.
Iskra
Kick (muški) -6 (2015)
3
2
2
1
9.
Victory
Kick (muški) -7 (2016)
3
2
2
1
10.
Olimpic Sarajevo
Kick (muški) -5 (2014)
2
1
1
0
11.
Iskra
Kick (muški) -6 (2015)
2
1
1
0
12.
Iskra
Kick (muški) -7 (2016)
2
1
1
0
13.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -6 (2015)
2
1
1
0
14.
Dragon
Kick (muški) -4 (2013)
2
1
1
0
15.
Nur
Kick (muški) -8 (2017)
2
1
1
0
16.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -8 (2017)
2
1
1
0
17.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -6 (2015)
1
0
0
-1
18.
Centar Hadžići
Kick (muški) -4 (2013)
1
0
0
-1
19.
Victory
Kick (muški) -8 (2017)
1
0
0
-1
20.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -7 (2016)
1
0
0
-1
21.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -6 (2015)
1
0
0
-1
22.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -5 (2014)
1
0
0
-1
23.
Victory
Kick (muški) -2 (2011)
1
0
0
-1
24.
Victory
Kick (muški) -5 (2014)
1
0
0
-1
25.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -7 (2016)
1
0
0
-1
26.
Victory
Kick (muški) -6 (2015)
1
0
0
-1
27.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -8 (2017)
1
0
0
-1
28.
Olimpic Sarajevo
Kick (muški) -7 (2016)
1
0
0
-1
29.
Victory
Kick (muški) -6 (2015)
1
0
0
-1
30.
Bosna Visoko-moštre
Kick (muški) -7 (2016)
1
0
0
-1
31.
Nur
IntelliKick (M) Kadeti
1
0
0
-1
32.
Olimpic Sarajevo
IntelliKick (M) Kadeti
1
0
0
-1
Kick ženski
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Iskra
Kick (ženski) -5 (2014)
3
3
3
3
2.
Iskra
Kick (ženski) -6 (2015)
2
2
2
2
3.
Dragon
Kick (ženski) -4 (2013)
2
2
2
2
4.
Iskra
Kick (ženski) -2 (2011)
2
2
2
2
5.
Cro Star
Kick (ženski) -3 (2012)
2
2
2
2
6.
Iskra
Kick (ženski) -1 (2010)
2
2
2
2
7.
Iskra
Kick (ženski) -7 (2016)
1
1
1
1
8.
Nur
Kick (ženski) -8 (2017)
1
1
1
1
9.
Victory
InteliKick (Ž) - Kadetkinje
1
1
1
1
10.
Centar Hadžići
Kick (ženski) -5 (2014)
3
2
2
1
11.
Victory
Kick (ženski) -3 (2012)
3
2
2
1
12.
Iskra
Kick (ženski) -3 (2012)
2
1
1
0
13.
Cro Star
Kick (ženski) -2 (2011)
2
1
1
0
14.
Iskra
Kick (ženski) -6 (2015)
2
1
1
0
15.
Victory
Kick (ženski) -7 (2016)
1
0
0
-1
16.
Bosna Visoko-moštre
Kick (ženski) -5 (2014)
1
0
0
-1
17.
Bosna Visoko-moštre
Kick (ženski) -8 (2017)
1
0
0
-1
18.
Cro Star
Kick (ženski) -5 (2014)
1
0
0
-1
19.
Cro Star
Kick (ženski) -3 (2012)
1
0
0
-1
20.
Centar Hadžići
Kick (ženski) -1 (2010)
1
0
0
-1
21.
Frenki Ključ
Kick (ženski) -6 (2015)
1
0
0
-1
22.
Cro Star
Kick (ženski) -2 (2011)
1
0
0
-1
23.
Dragon
InteliKick (Ž) - Kadetkinje
1
0
0
-1
24.
Bosna Visoko-moštre
Kick (ženski) -5 (2014)
1
0
0
-1
25.
Victory
Kick (ženski) -4 (2013)
1
0
0
-1
26.
Nur
Kick (ženski) -5 (2014)
1
0
0
-1
27.
Centar Hadžići
Kick (ženski) -3 (2012)
1
0
0
-1
28.
Centar Hadžići
Kick (ženski) -2 (2011)
1
0
0
-1
29.
Victory
Kick (ženski) -6 (2015)
1
0
0
-1
30.
Start
Kick (ženski) -4 (2013)
1
0
0
-1
31.
Centar Hadžići
Kick (ženski) -3 (2012)
1
0
0
-1
32.
Orašje
Kick (ženski) -1 (2010)
1
0
0
-1
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.
Video Replay:
Almedin Bahtanović, +387 61 775 011.